Визначення і види конкуренції

У загальній системі маркетингу фірма, яка діє на ринку, розглядається в основному не сама по собі, а з огляду на абсолютно всю сукупність інформаційних потоків і відносин, які пов’язують її з певними суб’єктами ринку. Різні умови навколишнього середовища, в якій діє якась певна фірма, називають її маркетинговим середовищем. Маркетингове середовище кожної окремої фірми складається із сукупності різних активних сил і суб’єктів, які діють за межами даної фірми і впливають на можливості керівництва за допомогою служби маркетингу підтримувати і встановлювати зі всілякими цільовими клієнтами будь-які відносини для досить успішного співробітництва.

Така маркетингове середовище кожної фірми складається з макросередовища і мікросередовища. Мікросередовище є різні сили, які мають безпосереднє відношення до даної фірмі, а так \ ж її можливостей по обслуговуванню потенційних клієнтів. Макросередовище представляється силами трохи ширшого соціального плану, які постійно надають певний вплив на мікросередовище.

Таким чином, можна сказати, що конкуренти є неймовірно важливою складовою маркетингового мікросередовища кожної фірми, причому важливі абсолютно всі види конкуренції. Якщо не брати до уваги такий елемент, як своїх конкурентів, то про розробку будь-якої прийнятної стратегії або ж тактики щодо забезпечення функціонування фірми не може бути ніякої мови.

На сьогоднішній день існує досить багато всіляких визначень конкурентів, однак, ми розглянемо тільки найбільш вживані з них, а також саму сутність і види конкуренції. Як було сказано раніше, конкуренти є якимись суб’єктів маркетингової системи, які здатні власними діями вплинути на вибір фірмою різних постачальників, ринків, формування асортименту, посередників, а також на весь загальний комплекс здійснюваної фірмою маркетингової діяльності. Причому варто сказати, що різні види конкуренції роблять різний вплив. Розглядаючи конкурентів, таким чином, можна сказати іншими словами, що вони - це фірми, які мають частково або навіть повністю збігається нішу. Під нішею в даному випадку мається на увазі деяка сукупність сегментів певного ринку, для яких підійдуть послуги або ж ті товари, які виробляються даною компанією.

Наявність конкуруючих фірм починає поступово породжувати таке явище, як конкуренція. З точки зору економіки варто відзначити, що конкуренція - це деякий економічний процес взаємозв’язку або ж взаємодії боротьби деяких виробників або ж постачальників при реалізації певної продукції, а також в якійсь мірі суперництво між тими чи іншими виробниками певного товару за максимально вигідні умови виробництва. При цьому варто сказати, що враховуються всі види конкуренції, не покладаючись на якийсь один з них.

Ринкова конкуренція на сьогоднішній день розвивається в основному тільки на доступних сегментах ринку. Саме тому один з найпопулярніших прийомів, до якого вдаються сучасні фірми, полягає в тому, щоб різко піти на недоступні для інших конкурентів сегменти ринку. Види конкуренції в економіці існують такі - це:

  • Цінова (коли фірми конкурують на основі ціни).
  • Нецінова (коли фірми конкурують між собою на основі якості споживчої вартості).

Цінова конкуренція в наш час сходить вже до часів повністю вільного ринкового суперництва між компаніями, коли навіть різні однорідні товари на ринку пропонувалися за абсолютно різною ціною.

Зниження цін було на той момент такою основою, за допомогою якої кожен торговець міг виділити свій товар, при цьому залучаючи увагу величезної кількості споживачів, заробляючи тим самим бажану частку ринку.ЩЕ ПОЧИТАТИ