З чого варто почати вивчати теорію дискурсу у Фуко?

Думаю, найкраще почати з пізнього циклу лекцій Фуко “Дискурс і істина” (в російській перекладі Логос, №2 (65), 2008). Це не просто популярний виклад Мішелем Фуко своїх досягнень у вивченні дискурсу за багато років, а ще й анотація дослідницької програми. Фуко розкриває обмеження дискурсів істини в європейській філософії, у Платона і Канта, і показує, якою мірою можлива істина дискурсивно (як Паррес, сміливість висловлювання) і внедіскурсівно (як очевидність), і які з цього відбуваються етичні наслідки для нас як сучасних людей. Фуко розкриває початкове розуміння дискурсу як конструктивної мови, яка змінює і реальність управління собою та іншими, і відрізняє від дискурсу як спеціалізованого висловлювання, вже приймає готові форми влади.

На підставі чого Данте зробив саме такий порядок кіл Ада? Чому Диявол закутий саме в центрі Всесвіту, де, за логікою, повинен перебувати Бог? Чому 14 шрифт і інтервал 1,5 - це стандарт дляЩЕ ПОЧИТАТИ