Аналіз грунту - комплексна оцінка стану ґрунтового покриву

Грунт - один з елементів біосфери, що забезпечують циркуляцію всіх хімічних речовин в навколишньому нас екосистемі. Це відноситься як до ендогенних, так і до екзогенних хімічних речовин, що потрапляють в неї зі стічними водами, викидами виробничих підприємств, автомобільного та авіатранспорту, а також з мінеральними добривами.

аналіз грунту Внаслідок техногенної діяльності людини, грунт стає місцем зберігання великої кількості шкідливих речовин. Оскільки вона, на відміну від інших природних середовищ, не володіє рухливістю, то набагато сильніше схильна до забруднення. Крім того, потрапляючи в грунт, багато з’єднання в результаті мікробіологічних і хімічних перетворень стають ще більш токсичними, ніж спочатку.

Небезпека полягає в тому, що грунт може стати джерелом забруднення повітря, води, харчових продуктів та інших елементів біосфери радіоактивними і канцерогенними речовинами. Саме тому важливо здійснювати регулярний моніторинг грунтової оболонки, і в першу чергу аналіз грунту, що представляє собою сукупність лабораторних досліджень для визначення фізико-хімічних, хімічних, механічних, біологічних і агрохімічних властивостей.

агрохімічний аналіз грунту

Основні види аналізу грунту: мікробіологічний, хімічний, мінералогічний, механічний (гранулометричний). Головною їх метою є з’ясування кількості та типу забруднюючих речовин, а також визначення їх джерела. Однак іноді аналіз грунту проводиться з метою виявлення наявності в ній хвороботворних паразитів. Такий аналіз називається бактеріологічними, а основним його завданням є виявлення різних збудників захворювань людей і тварин.

Більш повне санітарно-бактеріологічне дослідження проводиться для глибокої і детальної характеристики придатності грунту для розміщення житла, дитячих установ, місць відпочинку, об’єктів водопостачання, для епідеміологічних досліджень, визначення загального санітарного стану грунту.

хімічний аналіз грунту

Одним з найнеобхідніших видів досліджень є хімічний аналіз грунту, за допомогою якого вдається виявити вміст у ній металів, в тому числі важких (C, Mg, Fe, Co, Cr, Zn і т. д), хімічних речовин (карбонатів, сульфатів, хлоридів). Воно дуже важливо з точки зору екології.

Для того щоб визначити рівень родючості землі, проводиться агрохімічний аналіз грунту. Він дозволяє оцінити, наскільки рослини забезпечені елементами живлення, чи є необхідність в добривах, в проведенні хімічної меліорації та інших заходів. Ці показники допомагають з’ясувати потенціал родючого шару.

Повний аналіз грунту включає в себе безліч досліджень. Для оцінки конкретної ділянки землі отримані результати порівнюють з оптимальними нормативними показниками вмісту елементів, які для даного виду грунтів були встановлені експериментальним шляхом і перевірені у виробничих умовах. Аналіз грунту закінчується видачею висновку про її фактичний стан і рекомендацій щодо її використання і поліпшення.ЩЕ ПОЧИТАТИ