Як заповнити картку Т-2

При прийомі на роботу співробітника кадровик повинен заповнити картку за формою Т-2. Це особиста картка працівника, де вказані всі його дані. Картку Т-2 слід заповнити після оформлення працівника відповідно до трудового законодавства. Бланк особової картки працівника за формою Т-2 можна завантажити за посиланням http://www. test4you. webhost. ru/pages/33/fd/t2.xls.
як заповнити картку т-2
На першій сторінці цієї форми кадровий працівник пише повне найменування підприємства відповідно до установчих документів, код підприємства відповідно до Класифікація підприємств та організацій.

2 крок

Особова картка заводиться на раб ники тим же числом, яким прийнято цей працівник на посаду. Тому дата складання відповідає даті прийому на роботу. Картці присвоюється табельний номер. Кадровий працівник вписує ідентифікаційний номерплатника податків та номер страхового свідоцтва обов'язкового пенсійного страхування відповідно до представлених працівником документами. Кадровик вказує підлогу працівника, вид роботи (основна, за сумісництвом). У картці необхідно вписати номер і дату укладення трудового договору.

3 крок

У картці Т-2 працівник відділу кадрів вписує повністю прізвище, ім'я та по батькові прийнятого на посаду співробітника, його дату і місце народження, громадянство відповідно до документа, що посвідчує особу.

4 крок

відповідно до документа освіти в картці вказується статус освіти, отриманого за час навчання в освітній установі, серія і номер документа, дата початку та дата оконча ня навчального закладу. Якщо працівник представив кілька документів про освіту, вказуються реквізити кожного документа.

5 крок

Працівник відділу кадрів вираховує трудовий стаж прийнятого працівника за трудовою книжкою і вписує кількість років, місяців, днів трудового стажу надругій сторінці картки.

6 крок

У картці необхідно вказати стан в шлюбі працівника (одружений, нежонатий, одружена, неодружений), прізвище, ім'я, по батькові, дату народження найближчих родичів. Кадровик вписує серію, номер, дату видачі, ким і коли виданий документ, що засвідчує особу, відомості про військову службу.

7 крок

На третій і четвертій сторінці особової картки працівника вказується відомості про переведення, атестації, підвищенні кваліфікації працівника, нагороди за час роботи, відпустки працівника. При звільненні працівника вказується дата звільнення, номер і дата видання наказу про звільнення. Працівник ставить свій підпис і дату підписання.

ЩЕ ПОЧИТАТИ