Як оформити наказ на сумісництво

Трудові відносини на умовах сумісництва регулюються ч.1 ст.282 Трудового кодексу РФ. Сумісництво, внутрішнє або зовнішнє, оформляється тільки в тому випадку, якщо у співробітника вже є постійне основне місце роботи. Працюючи за сумісництвом, він виконує іншу регулярну оплачувану роботу під час, вільний від виконання основної. Сумісництво оформляється трудовим договором і наказом.
 як оформити наказ на сумісництво
відповідно до ст. 68 ТК РФ, наказ (розпорядження) про прийом на роботу за сумісництвом заповнюється за уніфікованою формою № Т-1 (затверджена наказом Мінстату України від 5 січня 2004 г. №1) і підставою для нього служить укладений з працівником трудовий договір, в якому обов'язково повинен бути зазначений характер роботи - за сумісництвом. З внутрішніми сумісниками, основне місце роботи якихзнаходиться на цьому ж підприємстві, може бути укладено додаткову угоду до трудового договору за основною посадою, в якому обумовлюються умови сумісництва.

2 крок

в наказі (розпорядженні) заповніть відповідні графи, в яких вкажіть найменування структурного підрозділу, посада (спеціальність, професію), яку буде займати сумісник відповідно до штатного розкладу. У тому випадку, якщо співробітник приймається на роботу з випробувальним терміном, вкажіть термін випробування. У тексті наказу обов'язково вкажіть умови прийому на роботу в точній відповідності з текстом трудового договору і характер роботи - за сумісництвом.

3 крок

Наказ підпишіть у керівника підприємства або у тієї посадової особи, яка уповноважена на підписання наказів про прийом на роботу відповідним розпорядженням. Вручите суміснику другий примірник підписаного наказу під розписку.

4 крок

Наказ є підставою для того, щоб працівник кадрової служби заповнив особистукартку працівника за формою № Т-2, внісши в неї відповідні відомості. Головний бухгалтер повинен дати розпорядження про відкриття особового рахунку працівника (форма N Т-54 або N Т-54а).
Зверніть увагу
Заповнюючи наказ (розпорядження) про прийом на роботу, зверніть особливу увагу на те, що його зміст має в точності відповідати умовам, обговореним в укладеному трудовому договорі (ч. 1 ст. 68 ТК РФ).
Корисна порада
Наказ про роботу за сумісництвом є підставою для внесення спо відних записів до трудової книжки. Ці відомості вносяться тільки тим роботодавцем, у якого робоче місце співробітника є основним.

ЩЕ ПОЧИТАТИ