Термін сплати ПДВ, порядок його нарахування і можливість отримання пільг - все, що потрібно знати підприємцю

Підприємців завжди цікавить питання податків, в тому числі ПДВ, порядок обчислення і сплати. Про це податок - ПДВ - і піде мова в даній статті.

ПДВ розшифровується як податок на додану вартість. Обчислюється цей податок як частка (процентна) від податкової бази, при цьому співвідноситься вона зі ставкою податку. У тому випадку, якщо ставки різні, сума ПДВ вважається так: складаються всі податки, окремо обчислюються за кожною ставкою.

Підсумкова, або загальна, сума ПДВ вираховується як сума всіх операцій, які визнає об’єкт оподаткування і які він зробив в конкретному податковому періоді.

Термін сплати ПДВ, як правило, такий: він сплачується не пізніше 20 числа за підсумками кожного періоду (податкового), тобто місяця чи кварталу. Сплачувати ПДВ слід тільки за місцем, де обліковується платник податків. При цьому платники податків при виплаті ПДВ зобов’язані надати відповідним органам податкову декларацію.

У разі реалізації не тільки простих товарів, але також послуг або робіт платник повинен плюсом до простої ціною даних товарів (послуги в даній ситуації також розглядаються як різновид товару) до покупця для сплати пред’явити вирахувану відповідну суму ПДВ. Продаючи послуги, товари або роботи, продавець зобов’язаний своєму покупцеві пред’явити рахунок-фактуру. Рахунок-фактура - це документ, який є підставою для прийняття заявлених сум для вирахування або відшкодування. Термін сплати ПДВ (вірніше, термін, в який продавець повинен пред’явити покупцеві такий папір) дорівнює при цьому 5 днях.

Податковим вирахуванням, на які має право зменшити підсумкову суму податку на додану вартість платник податку, підлягають суми ПДВ, які пред’явили цьому платнику і які він сплатив при придбанні товарів, послуг або робіт.
Коротко можна сказати так: сума ПДВ вважається як підсумкова сума податку за підсумками кожного періоду, отримана як результат додавання податкових сум за ставками 0%, 10% або 18%.

На практиці досить часто ПДВ - це різниця між тією сумою, яку сплатили клієнти платника податків, і сумою, яку раніше сплатив він сам або його роблять різні сторони і партнери.

В якихось окремих випадках обов’язок по складанню, перерахунку та утриманню ПДВ покладається на посадових осіб, іменованих податковими агентами. В їх ролі найчастіше виступають індивідуальні підприємництва або особливі організації. Вони повинні бути на обліку у відповідних податкових органах і при цьому в іноземних осіб купувати роботи, послуги або товари на території РФ. Термін сплати ПДВ для них при цьому не змінюється - так само до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом.

У юридичних осіб може виникнути таке питання: а як платити ПДВ індивідуальному підприємцю? Можливо, є якісь пільги? Так, дійсно, пільги є, але за кількох умов:

  • З моменту реєстрації ІП повинно пройти не менше трьох місяців;
  • Без ПДВ виручка не більше трьох мільйонів рублів;
  • Відсутня реалізація підакцизних товарів.

При дотриманні цих умов індивідуальне підприємництво повністю звільняється від сплати ПДВ. Якщо ІП був звільнений від сплати, а потім придбав одне з цих властивостей, то він знову починає платити ПДВ, при цьому термін сплати ПДВ не змінюється. Взагалі, цей термін завжди один і той же, він стандартний: до 20 числа місяця, який слідує за закінченням податкового періоду.

Але якщо при цьому наявний імпорт товарів в Російській Федерації або індивідуальний підприємець є податковим агентом, то в такому випадку на нього це звільнення поширюватися не буде.

Отримати звільнення від сплати ПДВ можна абсолютно з будь-якого місяця, а не тільки, як дехто вважає, з початку наступного квартального періоду. Тому, якщо ІП підходить під всі умови для скасування ПДВ, можна скористатися цим фактом практично негайно.ЩЕ ПОЧИТАТИ