Як написати навчальний посібник

Навчальний посібник - це друковане видання, розроблене для допомоги студентам у вивченні будь-якого навчального предмета. Від звичайної наукової літератури навчальні посібники відрізняються тим, що не тільки містять теоретичний матеріал, але і включають різноманітні практичні завдання і питання. Багато викладачів, які читають лекційні курси, часто стикаються з необхідністю написання навчальних посібників для більш якісного засвоєння студентами пройденого матеріалу.
як написати навчальний посібник
Незалежно від предмета і курсу будь-навчальний посібник має відповідати ряду вимог. Перш за все воно повинно відповідати існуючій навчальній програмі того курсу, для якого готується посібник. Тому, перш ніж приступати до створення посібника, визначте основні цілі курсу, що вивчається в підготовці фахівця. Позначте завдання навчання і виховання, які повинні бути вирішені впроцесі викладання. Згодом ці відомості ви повинні сформулювати у "Запровадження" вашого посібники.

2 крок

Складіть чітку структуру навчального посібника. Пам'ятайте, що викладений в ньому теоретичний матеріал повинен відповідати навчальній програмі курсу, розробленої на основі державного освітнього стандарту. Дуже важливо, щоб послідовність викладу матеріалу в навчальному посібнику відповідала послідовності лекційного курсу і тем програми. В іншому випадку у студентів можуть виникати труднощі з пошуком і засвоєнням необхідних відомостей.

3 крок

Працюючи над теоретичним матеріалом кожної глави, пам'ятайте, що інформація повинна бути викладена максимально доступним, зрозумілим мовою. Бажано уникати надмірного зловживання спеціальними термінами і складносурядні пропозиціями. Важливо, щоб після ознайомлення з текстом, у студентів залишалася ясне розуміння прочитаного. Всі використовувані спеціальні або іноземні терміни повинні мати розшифровку і пояснення.

4 крок

Навчальний посібник передбачає не тільки виклад теоретичного матеріалу, а й допомогу учням у підготовці до практичних занять. Тому кожну тему вашого навчального посібника ви повинні супроводити переліком питань для самоперевірки і списком наукових праць, що відображають дану проблематику. Бажано також включити в кожну главу можливі теми рефератів і доповідей. При цьому кожна теоретична тема (глава) в кінці повинна містити чітко сформульовані висновки з викладеного матеріалу.

5 крок

Кожне навчальний посібник має бути оформлено з дотриманням усіх вимог, прийнятих в науковій літературі і типографике. Прослідкуйте за правильністю та повнотою оформлення всіх виносок, додатків і схем, включених у посібник. Особливу увагу приділіть загального списку літератури, вміщеного в кінці посібника. Кожне видання в ньому повинно містити повні дані про його авторів, назву, дату виходу і видавництві. Ці відомості в майбутньому будуть дуже корисні студентам при самостійній роботі з курсом.
Корисна порада
Графіки і схеми значно полегшують сприйняття і засвоєння теоретичного матеріалу. Не нехтуйте можливостями, які представляють таблиці, схеми і малюнки. Вони не тільки прикрасять вашу роботу, але і допоможуть студентам краще зрозуміти викладені відомості.

ЩЕ ПОЧИТАТИ