Соціальна роль - це поведінка людини в суспільстві, пов'язане з соціальним статусом

Соціальна роль - це статусно-рольова концепція, яка є однією з найбільш популярних теорій в соціології. Будь-яка людина є частиною суспільства, соціуму і відповідно до нього виконує ряд функцій, в зв’язку з чим в даній концепції особистість є суб’єктом. Відомі американські соціологи поклали основи концепції особистості, ними були Р. Мінтон, Дж. Мід і Т. Парсон, звичайно ж, кожен має окремі заслуги за внесок своїх зусиль і потенціалу в розвиток статусно-рольової концепції.

соціальна роль це Соціальний статус і соціальна роль - це основні два поняття, які описують соціальну поведінку людини. Індивід, займаючи певне місце в суспільстві, закріплюється громадською позицією і має певні права та обов’язки. Саме ця позиція і визначає соціальний статус людини. Одночасно людина володіє декількома статусами, один з яких основний або базовий, тобто основний статус - це професія або посада людини.

Соціальна роль - це функції людини, які він виконує в рамках свого соціального статусу в конкретній соціальній системі. І з огляду на, що в однієї людини кілька статусів, то, відповідно, він виконує кілька ролей. Загальна сукупність соціальних ролей в рамках одного соціального статусу - це є соціальний набір. Людина виконує більше соціальних ролей, якщо у нього набагато вище статус і положення в суспільстві.

соціальний статус і соціальна роль Соціальна роль людини, що працює в охоронному агентстві, кардинально відрізняється від рольового набору Президента країни, це все зрозуміло й легко. Взагалі вперше систематизував поняття соціальної ролі американський соціолог Т. Парсон, завдяки якому було виділено п’ять основних категорій, що дозволяють кваліфікувати окремі соціальні ролі:

  1. Соціальна роль - це те, що в деяких випадках регламентовано. Наприклад, соціальна роль державного службовця - строго окреслена в рамки, а роль того, що цей службовець - чоловік, сильно розмита і індивідуальна.
  2. Деякі ролі надзвичайно емоційні, а інші вимагають строгості і стриманості.
  3. Соціальні ролі можуть відрізнятися способом отримання. Це залежить від соціального статусу, який пропонується або ж досягається людиною самостійно.
  4. Масштаб і обсяг повноважень в рамках однієї соціальної ролі чітко визначено, а в інших навіть не встановлено.
  5. Виконання ролі мотивується особистими інтересами або ж заради громадського обов'язку.

соціальна роль людини Важливо пам’ятати, що соціальна роль - це модель поведінки, збалансована між рольовим очікуванням і характером людини. Тобто, це не точний механізм і схема, як очікується від конкретної соціальної ролі, а рольова поведінка специфічно в залежності від індивідуальних особливостей людини. Ще раз закріпимо, що соціальна роль людини обумовлена ​​конкретним соціальним статусом, вираженої певною професією, сферою діяльності. Наприклад, викладач, музикант, студент, продавець, директор, бухгалтер, політик. Соціальної ролі особистості завжди дається оцінка з боку суспільства, схвалюється або ж засуджується. Наприклад, роль злочинця або повії має громадський осуд.ЩЕ ПОЧИТАТИ