Що таке канон

Слово «канон», що відбувається з грецької мови, використовується не тільки в мистецтвознавчої термінології, а й в релігійній риториці. Канон як звід правил є відображенням своєї епохи.
що таке канон
Словникові визначення канону говорить, що це звід принципових положень, прийнятих в тій чи іншій сфері. Стосовно до мистецтва воно позначає панівні норми, стилістичні прийоми, використовувані для створення зображень. Одним з перших прикладів в історії цивілізації, коли мистецтво цілком підпорядковувалася правилам і законам, є Стародавній Єгипет. Ця культура створювала твори (живопис, скульптуру, архітектуру), яка не призначалася для естетичної насолоди. Всі пам'ятники були частиною релігійного дійства і служили для забезпечення сакральної зв'язку земного життя з небесним колом. Відступ від канонів означало розрив зв'язку між божественним іпрофанним. Тому інструменти і техніки удосконалювалися, а канон залишався незмінним.

2 крок

Представники більш молодий культури - грецької, яка, в свою чергу, може вважатися колискою європейської цивілізації, високо цінували єгипетське мистецтво. Так Платон і Аристотель вважали площинне зображення людини, характерне для Єгипту, правильним, що дозволяє побачити речі наближеними до реальності, а перспективу - оманливою. Давньогрецький скульптор і теоретик мистецтва Поліклет переосмислив єгипетські канони і створив твори, що стали естетичним ідеалом для Європи на багато століть вперед.

3 крок

Становлення християнства сформувало своє значення терміна «канон» як зводу світоглядних принципів, заснованого на сакральних текстах. У вузькому значенні канон - це постанова Вселенського Собору, що визнало священними певні книги, символіку, структуру церкви, порядок богослужіння і певний життєвий уклад. У релігійній традиції стандарти образотворчого мистецтва підкоряютьсязагальних положень церкви. Таке трактування виводить поняття канону далеко за межі естетичного його розуміння як ідеалу прекрасного: мова йде про висловлення святості через певний спосіб зображення. Так аж до епохи Відродження іконопис навмисно уникала натуралізму (використання зворотної перспективи та інші прийоми).

4 крок

Ренесанс, з одного боку, знову підніс ідеали античності, а з іншого - надав величезне значення індивідуального досвіду художника. У цю епоху почав формуватися класицизм як художній стиль, який породив академізм як якийсь педагогічний принцип. І сьогодні живописець, скульптор, музикант або архітектор починають з відтворення зразків, поступово приходячи до власних технікам і формам.

5 крок

у вітчизняній думки теоретичне осмислення цього поняття почалося лише в XX столітті. Філософ А. Ф. Лосєв називав канон «кількісно-структурною моделлю» твори певного стилю, який, в свою чергу, висловлює якусь соціально-історичну дійсність. семіотикЮ. М. Лотман стверджував, що канонічний текст (а поняття тексту в семіології - науки про знакові системи - трактується широко) являє собою структуру, не уподібнюватися природної мови, а, навпаки, породжує інформацію. Тобто канон формує стиль, мову художника.
Відео по темі

ЩЕ ПОЧИТАТИ