Система освіти в Російській імперії: історія та типи навчальних закладів

Освіта в Російській імперії кардинальним чином відрізнялося від системи, що існувала за часів Радянського Союзу, тим більше від сучасної ситуації. У дореволюційній Росії воно було засноване на запозиченнях регламентів різних європейських університетів. В першу чергу, німецьких. На їх базі проводилася педагогічна і наукова атестація. У цій статті мова піде про історію вітчизняної освіти і існували типах навчальних закладів.

Як все починалося...

школа математичних і навігаційних наук

Освіта в Російській імперії активно почало розвиватися в XVIII столітті. Цьому сприяли реформи Петра I, багато з яких були направлені на популяризацію наук, навчання співвітчизників за західними зразками.

Формально дата утворення Російської імперії - 22 жовтень 1721 року. Саме в цей день вона була проголошена за підсумками завершилася Північної війни. Петро I за рішенням сенаторів прийняв титули Батька Батьківщини і імператора. При цьому ще задовго до дня освіти Російської імперії в освітній системі почали відбуватися докорінні зміни.

З самого початку XVIII століття стало зрозуміло, що процес навчання змінюється докорінно. В першу чергу це торкнулося богослов’я. Його викладання залишилося тільки в єпархіальних училищах для дітей духовенства.

У 1701 році в Москві було засновано школу навігаційних і математичних наук. У тому ж році відкрилася артилерійська школа, а трохи пізніше інженерне і медичне училище. З 1715-го класи навігаційної школи перевели в Петербург, реорганізувавши їх в Морську академію. Вона існує до цих пір.

Всього до року освіти Російської імперії в губерніях працювали 42 числових школи. Вони були створені за указом Петра, щоб давати початкові знання. Навчалися в них близько двох тисяч учнів.

За часів правління Анни Іоанівни діти солдатів надходили в гарнізонні школи, а при металургійних заводах уряд заснував перші гірські школи, які готували фахівців для цих підприємств.

У 1730-і роки з’явилася порочна практика записувати в полки дітей практично з народження, щоб до повноліття вони вже мали офіцерський чин за вислугою років. Єлизавета реорганізувала військово-навчальні заклади. Випустила указ про розширення мережі початкових шкіл. Перші гімназії з’явилися в Москві і Казані. У 1755 році з ініціативи її фаворита графа Шувалова був заснований Московський університет, а ще через два роки академія мистецтв.

В освіті в Російській імперії в другій половині XVIII століття проглядаються дві основні тенденції. Це посилення принципу становості і розширення мережі навчальних закладів.

Реформа Катерини II

До 1786 році імператриця завершила шкільну реформу, результатом якої стало затвердження статуту народних училищ. У кожному великому місті тепер повинні були з’явитися головні училища з чотирма класами освіти, а в повітових - малі училища з двома класами.

З’явилося предметне викладання, були встановлені єдині терміни початку і закінчення занять, вироблена урочна система. Стали складатися перші навчальні плани і методики викладання.

Важливу роль в цій реформі зіграв педагог з Сербії Федір Іванович Янкович. Уже до кінця XVIII століття до 70 тисяч підлітків навчалися в 550 училищах.

Зміни при Олександрі I

царськосільський ліцей

На початку XIX століття загальноосвітні гімназії існували тільки в Москві, Петербурзі й Казані. При цьому діяло багато спеціалізованих навчальних закладів різного типу.

У 1802 було засновано міністерство народної освіти, що видав нове положення про побудову навчальних закладів. Нові принципи проголошували безоплатність здобуття освіту в Російській імперії на нижчих щаблях, безстановість і спадкоємність навчальних програм.

Всі існуючі навчальні заклади були розділені на чотири типи. До першого належали парафіяльні училища, якими замінено малі народні. У другій увійшли повітові училища, в третій - гімназії або губернські, а в четвертий - університети.

Ще на початку правління Олександра I відкрилися шість університетів. Всю територію імперії розділили на шість навчальних округів з піклувальниками на чолі.

У 1804 році з’явився Університетський статут, який давав вищим навчальним закладам значну автономію. При вузі існував власний суд, вища адміністрація не мала права втручатися в справи університетів, які самі обирали ректора і професуру.

Стали з’являтися перші ліцеї, які вважалися середніми університетськими закладами. Ставитися до них і Царськосельський ліцей, де навчався Пушкін.

Становий характер

освіта в російській імперії

Розповідаючи коротко про освіту в Російській імперії, потрібно відзначити, що при Миколі I воно прийняло становий і замкнутий характер. Парафіяльні школи призначалися для селян, повітові училища - для дітей купців, міських обивателів і ремісників. Гімназії - тільки для дітей чиновників і дворян.

Спеціальний указ 1827 року навіть забороняв приймати селян до університетів та гімназії. Система освіти в Російській імперії на той момент будувалася на принципах бюрократичної централізації і становості.

Шкільний статут 1828 року ділив початкову і середню освіту на категорії: для дітей з нижчих і середніх станів і для дітей чиновників і дворян.

Новий університетський статут 1835 обмежує автономію вузів, фактично встановлюючи поліцейський нагляд над студентами.

У той час активно розширюється мережа промислово-технічних навчальних закладів. З’являється архітектурне училище, технологічний інститут.

Реформи, супутні свободі селянства

церковно-приходська школа

Скасування кріпосного права в 1861 році Олександром II спричинила за собою важливі зміни в історії освіти в Російській імперії. Цьому сприяло затвердження капіталізму і успіхи в сфері промислового виробництва. У цей період спостерігався загальний ріст грамотності, розвиток різних форм навчання.

Новий університетський статут 1863 повертає університетам автономію, дає самостійність в фінансових, адміністративних і науково-педагогічних питань. Це відіграє велику роль у розвитку вищої освіти в Російській імперії.

У 1864 році з’являється всесословное доступну освіту. Поряд з державними, з’являються недільні, церковно-приходські і приватні школи. Гімназії діляться на реальні і класичні. Тепер в них беруть, незважаючи на стан, проте освіту є платним.

У 1869 році відкриваються Вищі жіночі курси - перші навчальні заклади для жінок.

Останній російський імператор

жіночі курси

Жіноча освіта продовжило активно розвиватися за Миколи II. Однак, у порівнянні з розвиненими країнами світу, витрати на навчання дітей з розрахунку на душу населення все одно залишалися мізерними. Якщо в Англії витрачали 2 рубля 84 копійки на рік, то в Росії - 21 копійку.

Рівень освіти в Російській імперії до цього моменту досяг відносно високих показників. У 1914 році 30% дітей у віці від 8 до 11 років відвідували школу. У містах цей показник наближався до 50%, а в селах був трохи більше 20%.

Реформа початкової освіти

рівень освіти в російській імперії

При цьому в цілому рівень грамотності нижчих верств населення залишався вкрай низьким, був відсутній закон про загальне обов’язкове навчання. Згідно з переписом 1897 році, грамоту знали тільки 21% жителів.

При цьому в більшості країн Європи вже вдалося подолати загальну неграмотність, загальне навчання вже існувало. Було потрібно загальне початкову освіту в Російській імперії.

У Росії реформа освіти обговорювалася Державною думою до 1912 року. В результаті вона полягала у введенні загального початкової освіти, яке планувалося організувати в половині губерній до 1918 року, а по всій країні - до кінця 1920-х років.

Фінансування

історія освіти в російській імперії

При цьому фінансування початкової освіти здійснювалося переважно на пожертвування і за рахунок земств. Зростають кредити на народну освіту, до 1904 року вони збільшуються практично в два рази за десятиліття, з 22 до 42 мільйонів рублів збільшується бюджет міністерства народної освіти.

Після революції 1905 року в суспільстві і на рівні влади активно обговорюється необхідність прийняття закону про загальну початкову освіту. Частково його стверджують до 1908 року. Пізніше приймають чотирирічне навчання для всіх початкових шкіл.

При цьому остаточне обговорення законопроекту постійно відкладається, затягнувшись до 1912 році. В результаті Державна рада остаточно відхиляє даний законопроект.

Класифікація навчальних закладів

Розповідаючи коротко про освіту в Російській імперії, потрібно зупинитися на всіх типах навчальних закладів, які існували за цей період. До початковим навчальним закладам ставилися волосні училища. У них готували виключно писарів для сільських управлінь та державних палат.

На початковому ступені перебували духовні училища, в яких готували священнослужителів для Російської православної церкви, і початкові народні училища. Термін навчання в них становив один-два роки. Призначалися для людей з низьким заробітком, так як навчання в них залишалася безкоштовною. Переважно відкривалися в сільській місцевості, перебуваючи у віданні Земської управи.

Початкову освіту давали і церковно-приходські школи, що знаходилися під духовним відомством. Проміжне становище між початковим і середньою освітою займали міські училища, які спочатку називалися повітовими. Вони повинні були забезпечити повною освітою малозабезпечених, проте заняття організовувалися за плату.

Середні навчальні заклади

Найпоширеніше середній навчальний заклад в Російській імперії - гімназія. Плата за навчання в ній була доступна більшості верств населення. Причому гімназії були як державними, так і приватними. Жінки і чоловіки навчалися окремо.

Перша в Росії світська загальноосвітня гімназія з’явилася ще в 1726 році. Вона заробила при академії наук. На той момент для вступу слід було складатися в податном стані. З 1864 року засновані реальні і класичні гімназії. У класичних навчалися вісім років, а після їх закінчення мали право вступати до університету, так як вивчали латинську мову.

Окремо при гімназіях існували додаткові підготовчі класи, які були призначені тільки для того, щоб дати початкову освіту. При цьому в них могли підготувати і до вступу в гімназію.

Реальне училище

На відміну від класичних гімназій, в реальних основна увага приділялася вивченню прикладних дисциплін, в першу чергу, природно-математичного циклу. Спочатку вони були створені, щоб поширювати технічну освіту в маси. З 1864 вони стали підготовчим ступенем для бажаючих вступити до вищих навчальних закладів. Після прийняття статуту 1872 року їхня призначення кардинально змінилося.

З цього часу в них давали освіту, необхідну тільки для роботи в промисловості і торгівлі. Термін навчання становив шість років. Духовні семінарії були середніми навчальними закладами для майбутніх священиків. На повному пансіоні створені середні навчальні заклади для майбутніх військових - кадетські корпуси.

Вищі навчальні заклади

Основу вищої освіти в Російській імперії становили університети. До початку XX століття вони існували на території Москви, Петербурга, Дерпта, Казані, Києва, Харкова, Одеси, Новоросійська, Томська і Варшави.

Також працювали світські вищі навчальні заклади - інститути. У них готували переважно фахівців природничо-наукових і технічних галузей.

В системі РПЦ вищими навчальними закладами були духовні семінарії. Першою стала Московська, з’явилася ще в 1685 році. Протягом довгого часу називалася Слов’яно-греко-латинської академією.

Військова освіта офіцери отримували на базі академій. У школі навігаційних і математичних наук готували для служби в артилерії. Перше виключно військовий навчальний заклад відкрився в Гатчині в 1795 році.

Приватні школи

У даній системі важливу роль грали приватні школи. Наприклад, недільні, навчання в яких проводилося один раз в тиждень. У Російській імперії такі навчальні заклади представники інтелігенції влаштовували для малограмотних робітників, ремісників, селян, а також працюючих підлітків, які бажали отримати освіту.ЩЕ ПОЧИТАТИ