Як зробити фінансовий аналіз підприємства

Підприємницька діяльність вимагає постійного планування і аналізу фінансових показників роботи компанії. На цьому засновано ефективне управління всіма етапами виробництва і розробка методів отримання найбільшого прибутку.
 як зробити фінансовий аналіз підприємства
Фінансовий аналіз підприємства спрямований на вивчення його основних економічних показників, які забезпечують фінансову стабільність у відповідній ніші ринку. Стійкість підприємства - гарантія отримання постійного прибутку, індикатор надійності для потенційних інвесторів і акціонерів.

2 крок

В рамках фінансового аналізу проводиться формування так званої інформаційної бази аналізу. База - це сукупність фінансових показників, за якими проводиться оцінка. У неї входять: матеріальні активи, джерела фінансування, коефіцієнти ліквідності, величина торгового обороту, грошові потоки, інвестиції, методи ціноутворення, умови банкрутства. На основі аналізу підводяться підсумки і виводяться прогнози.

3 крок

Фінансовий аналіз підприємства може бути як внутрішнім, так і зовнішнім. Внутрішній аналіз проводять співробітники самої компанії, зовнішній - сторонні особи. Перший тип аналізу проводиться після закінчення певного звітного періоду. Другий - при продажу або купівлі компанії, проведенні спеціальних перевірок (аудитів), при цьому може бути проведена додаткова перевірка достовірності наданих даних.

4 крок

Існує кілька напрямків фінансового аналізу: горизонтальний, вертикальний, порівняльний, трендовий, аналітичний і факторний. Горизонтальний метод аналізу має на увазі порівняння поточних показників з даними минулих періодів для виявлення динаміки. Вертикальний аналіз передбачає огляд загальної структури всієї бази показників і подальше вивчення впливу кожного з них на цілу картину.

5 крок

порівняльнийаналіз передбачає порівняння аналогічних фінансових показників між підрозділами, цехами, дочірніми компаніями, а також між загальними показниками фірми з аналогічними даними конкурентів, якщо в розпорядженні є така інформація.

6 крок

Трендовий аналіз показує загальну тенденцію зміни показників від періоду до періоду. Побудова тренда допомагає при прогнозуванні майбутнього організації, складанні довгострокових попередніх планів.

7 крок

Аналітичний напрям фінансового аналізу дозволяє виявити певні взаємозв'язку і закономірності між подібними показниками різних фірм, наприклад, угруповання компаній за структурою або сумі статутного капіталу, за величиною основних засобів або прибутку. Цей напрямок також називається аналітичної угрупованням.

8 крок

Аналіз - вивчення впливу окремих факторів на зміни фінансових показників, наприклад, як на обсяг виробництва продукції вплине збільшення або зменшення ціни, або як відіб'ється напідсумкової прибутку заміна або модифікація обладнання і т. д.

ЩЕ ПОЧИТАТИ