Як розрахувати рентабельність магазина

Перш за все, слід відкинути в сторону заїжджені фрази про соціальну відповідальність бізнесу, про місію компанії та інших пишномовних речах, що мають віддалене відношення безпосередньо до підприємництва. У переважній більшості випадків основною метою існування бізнесу є прибуток його власників. В економічному аналізі під цим виразом ховається показник рентабельності.
як розрахувати рентабельність магазина
Традиційно рентабельність визначається як частка прибутку у виручці. Відповідно, щоб розрахувати рентабельність магазина, необхідно визначити три складових: виручку за певний період, всі витрати за цей же час (включаючи собівартість реалізованої продукції) і отриману в абсолютному вираженні прибуток.

2 крок

Ймовірно, з розрахунком показника виручки проблем не виникне. Зазвичай основний оборотгрошових коштів магазину проходить через касу. Рідше приймаються безготівкові оплати від покупців (в основному, це - великі магазини, що обслуговують сектор b2b). Якщо застосовуються обидва способи оплати, підсумуйте виручки по ним.

3 крок

Складіть таблицю, в якій через підрядник запишіть всі супутні діяльності витрати. Для розрахунку рентабельності слід розрахувати всі витрати методом «по відвантаженню». Даний метод означає, що всі витрати, які здійснюються протягом періоду, рівномірно розподіляються на всі вхідні в період місяці. Наприклад, в поточному кварталі в магазині був проведений ремонт комп'ютерної техніки на 3000 рублів. Для правильного обліку слід віднести до витрат на ремонт кожного з 3 місяців по 1000 рублів.

4 крок

Щоб розрахувати рентабельність магазина, складіть всі витрати за обраний період і відніміть їх суму з виручки. Підсумкова величина - це прибуток, отриманий від роботи магазину в заданому проміжку часу. Розділивши абсолютну величину прибутку на виручку і помноживши результат на 100%, ви отримаєтепоказник рентабельності.

ЩЕ ПОЧИТАТИ